Tips
Zomer/Wintertijd

Met de komst van de zomer wordt de klok één uur verder
gezet. Hiervoor dient men de minutenwijzer één uur
vooruit te draaien. In een klok met zaagslagwerk hoeft men
niet te wachten op het slagwerk, behalve bij twaalfuur. Heeft
de klok slagwerk met een sluitschijf, is het belangrijk elk uur
(en mogelijk het halfuur) te laten slaan. Doet men dit niet,
zullen gaand en slagwerk niet meer synchroon lopen.

Met de komst van de winter moet de klok één uur terug.
Het is uiterst belangrijk dat de wijzers niet door de uur
(eventueel halfuur) posities worden teruggedraaid.
Dit kan
schade aan minutenwijzer of uitlichtingsmechanisme tot
gevolg hebben! Men kan of de klok één uur stil laten staan
of de minutenwijzer elf uur voorwaarts draaien en de klok,
waar nodig, laten slaan.

Het slagwerk synchroniseren

In een klok met een sluitschijf is het mogelijk dat de
getoonde tijd en het geslagen uur niet hetzelfde zijn. Er zijn
drie methodes mogelijk, dit te corrigeren:

 1. Vindt de sluitschijf; dit is een schijf met inkepingen in
  de rand op onregelmatige afstand, die zich bij vroege
  klokken meestal op de achterplaat bevindt. Een
  hefboom rust op de rand van deze schijf in een van
  de inkepingen. Licht deze hefboom een heel klein
  beetje op en laat hem los. De klok begint te slaan.
  Herhaal deze handeling tot tijd en slag weer hetzelfde
  zijn.
 2. Draai de minutenwijzer met de klok mee; wacht niet
  op het slaan, maar blijf gewoon doordraaien. Zo
  kan de wijzer verschillende uren verder zijn terwijl het
  slagwerk maar één enkel uur heeft geslagen. Herhaal
  deze handeling. Merk goed op welke uur zou moeten
  slaan en wat het werkelijk heeft geslagen.
  B.v. In een klok, die ook het halfuur slaat, slaat de
  klok halfzeven, maar de wijzers tonen zesuur; het
  volgende dat zal slaan is zevenuur, dus draaien wij de
  minutenwijzer rechtstreeks door naar zevenuur.
 3. Draai de minutenwijzer met de klok mee tot ongeveer
  drie minuten voor het hele uur. Draai hem nu weer
  terug, dus tegen de klok in, naar ongeveer kwart voor;
  de klok zal gaan slaan. Draai de wijzer weer naar drie
  minuten voor en weer terug. Herhaal dit procédé
  totdat wijzers en slagwerk weer synchroon lopen.

Vervoer van een klok

In een klok met slinger, waar de slinger niet vast zit aan het
uurwerk, is het aan te raden de slinger voor het vervoer te
verwijderen. De veer waaraan de slinger hangt is uiterst
kwetsbaar.

Sleutels

Het is belangrijk dat de sleutel, die gebruikt wordt voor het
opwinden van de klok, goed op het opwindstift past. Is een
sleutel te los, ontstaat er schade aan zowel sleutel als stift.
Als de sleutel slipt, kan dit ook desastreuze gevolgen
hebben voor de wijzerplaat.

Bovenkant deze pagina